fbpx

Guatr Tedavisi

Tiroid bezi, boyunda, soluk borusunun hemen üzerinde oturmuş olarak yer alan kelebek şeklinde, sağ ve sol loblardan oluşan bir organdır. Vücudumuzda bulunan tiroid  hormonlarının kana salgılanmasını sağlar. Tiroid bezinin boyutunda değişik sebeplerden dolayı büyüme olmasına guatr denir.

Guatr nedir

Ülkemizde de sık görülen iyot eksikliğine bağlı büyüme ,  tiroid bezindeki nodüllerin büyümesi , bir tiroid kanserinin sebep olduğu büyümeler genel ifadeyle “guatr” adını almaktadır.

Tiroid nodülü, tiroid içinde bulunan yumrulara verilen genel addır. Tiroid nodülleri, tiroid bezinin her iki yanında ve birden fazla sayıda olabilir. Eğer nodül bir taneyse biz buna “soliter nodül” birden fazla sayıdaysa “mültipl nodül” adını veriyoruz. Tiroid bezinde oluşan nodüller, birden çok nedene bağlıdırlar. Bu nedenlerden en önemlisi, iyot eksikliğidir. Tİroid bezinde nodül saptandıktan sonra tiroid fonksiyonlarına da bakmak  gerekir. Çünkü bu nodüller az veya çok  miktarda tiroid hormonu salgılayabilmektedir.

Tiroid bezi tarafından üretilen tiroid hormonları vücudun metabolizmasını düzenler.  Tiroid hormonlarının normalden fazla salgılandığı duruma hipertiroidi (zehirli guatr), normalden az salgılandığı duruma ise hipotiroidi denir.

Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında ise tiroid sintigrafisi yapılmalıdır.

Tiroid bezinde nodül saptanan kişilerde ne yapılmalıdır.

Tiroid fonksiyon testleri(FT3,FT4,TSH)

Tiroid USG

USG bulgularında göre İİAB

Gerektiğinde tiroid sintigrafisi

Cerrahi:

  1. Kanser şüphesi yada kanser varlığında
  2. Tiroid bezinin hastayı rahatsız edecek büyümesi (kozmetik nedenler)
  3. Tiroid bezinin fonksiyon bozuklukları (Zehirli guatr’ın bazı durumları)
  4. Tiroid bezinin büyüyerek özellikle nefes borusuna ve yemek borusuna baskı yaptığı durumlar

‘da cerrahi yapılabilmektedir.