fbpx

Mide Balonu (Intragastrik Balon )

Obezitenin cerrahi tedavisi de diğer cerrahilerde olduğu gibi hastaya daha az zarar veren yöntemlere doğru kaymaktadır. Bunlara örnek verecek olursa; Obezitenin tedavisinde ameliyat dışında tüm dünyada en sık uygulanan İntragastrik Balon uygulamadır. Yöntem ameliyatsız ve geri dönüştürülebilir bir kilo kaybı metodudur. Mide balonuyla verilebilecek kilo miktarı, verilecek fazla kilonun derecesine, diyet ve egzersiz tavsiyelerine ne kadar uyduğunuza göre değişecektir. Bazı çalışmalara göre, 6 ay içerisinde fazla kilonuzun yüzde 15-20’ini verebilmek mümkündür. Bugün  6 aylık balonlar ve 1 yıllık balonlar sıklıkla kullanılmaktadır.  1 yıllık balonlar ayarlanabilir mide balonu adını almaktadır. Belirli sürelerde balonun hacmi azaltılabilir veya arttırılabilir. 1 yıllık balonların 6 aylık balonlarla olan farkı erken dönemde daha iyi  tolere edilir ve 1 yıl süre ile mide içerisinde kalduğından ötürü daha fazla oranlarda hastalar kilo verirler.