Endoskopi

Anasayfa > GENEL CERRAHİ

Herhangi bir doktor bulun ve randevu alın

Endoskopi

Endoskopi

Ucunda ışıklı kamera olan kıvrılabilen bir alet yardımı ile içi  boşluklu organların görüntülenmesine  işlemine  endoskopi denir. Tanısal amaçlı kullanılabildğigibi  şüpheli lezyonlardan parça alınmasına da  imkan sağlayan minimal invaziv yöntemidir. Ağızdan girmek suretiyle yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağının incelenmesine gastroskopi, kalın bağırsak ve ince bağırsağının bir kısmının incelenmesine  ise kolonoskopi adı verilir.

Gastroskopi; günümüzde yemek borusu; mide ve oniki parmak bağırsağının hastalıklarının teşhisinde kullanılan  en hassas yöntem olarak kullanılmaktadır. Endoskopi teşhis amacıyla kullanıldığı gibi tedavi amacıyla da yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Gastrokopi kime yapılmalıdır?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 45 yaşından sonra şikayet olsun veya olmasın tüm hastalara bir kez gastroskopi yapılmasını öneriyor. Bunun yanısıra aşağıda listelenen durumlarda yapılabilir.

– Yutma güçlüğü,

– Katı ve sıvı gıdaları yutmada güçlük,

– Ağrılı yutma,

– Gıda maddelerinin yutulmasında takılma hissi,

 – Mide ilgili problemler,

– Tıbbi tedavi ile geçmeyen ekşime ve yanmalar,

– Karnın üst kısmında şişkinlik ve ağrı,

– Tedaviye dirençli kansızlık,

– Nedeni bilinmeyen ani ve hızlı kilo kayıpları,

– Kahve telvesi şeklinde veya kırmızı kan kusma,

– Büyük abdest renginin katran renginde olması,

– Ağza acı su gelmesi,

– Sebepi  bilinmeyen bulantı ve  kusmalar.

 

Tedavi Amaçlı Yapılan Gastroskopik Girişimler

1-Varis kanamalarının tedavisi

2- Varis dışı mide kanamalarının tedavisi

3-Yemek borusu ve mide darlıklarının genişletilmesi

4-Mide poliplerinin ve erken evre mide tümörlerinin çıkarılması

5-Tıkayıcı yemek borusu ve mide tümörlerinde stent konulması

6- Beslenme amacıyla mideye  tüp konulması (PEG)

Vücut Kitle indeksi