Fıtık

Anasayfa > GENEL CERRAHİ

Herhangi bir doktor bulun ve randevu alın

Fıtık

Fıtık

Fıtık Nedir?

Fıtıklar  en sık karın bölgesinde görülür ve fıtık denilince genellikle karın fıtıkları kastedilir. Karın boşluğu içindeki organ ve dokuların karın duvarındaki zayıf bir noktadan geçerek çıkıntı yapmasıdır. Bunlara örnek olarak kasık, göbek ve kesi yeri fıtıkları (İnsizyonel Herni) verilebilir.

 

Fıtık Neden Oluşur?

  1. Ağır kaldırmak
  2. Uzun süre ayakta kalma ya da fiziksel güç gerektiren işler
  3. Kronik öksürük
  4. Kabızlık nedeniyle ıkınmak
  5. İyi Huylu Prostat Büyümesi (Benign Prostat Hiperplazisi)
  6. Gebelik
  7. Karın içi asit
  8. Obezite

 

Göbek Fıtığı (Umbilikal Herni)

Anne karnındaki bebekte göbek bağı  içerisinde bebeği besleyen damarlar geçer. Doğumdan sonra göbek bağı bağlanır, bir süre sonra da bağ düşer ve burası kapanır. Bu nokta zayıf bir noktadır ve tam kapanmazsa çocukluk çağında, ya da zorlanma olursa erişkin yaşlarda  göbek fıtığı ortaya çıkabilir. Bu fıtığın içinde bağırsaklar ve omentum bulunur.

 

Kasık Fıtığı (İnguinal Herni)

Testisler embliyolojik dönemde kasık kanalından geçerek testis torbalarına doğru yer değiştirirler. Karın içinden kasık kanalına girdiği bölgeye iç halka denir. Burası tamamen kapansa da bu bölge diğer karın duvarlarına göre daha zayıf bir noktadır. Karın içi basıncını artıran olaylar bu noktanın tekrar açılmasına ve buradan bağırsakların dışarı çıkmasına neden olur. Karın içi basıncı artıran ana sebepler ise ağır kaldırma, ıkınma, prostat büyümesi, kronik öksürük gibi nedenlerdir. Bu anlatılan herni tipine indirektinguinal herni denir. İndirekt kelimesi, fıtığın kasık kanalı (testisin geçtiği kanal) vasıtasıyla çıktığını ifade eder.

Direkt inguinal herni, indirekt kasık fıtığının çıktığı bölgenin biraz daha iç kısmından kaynaklanır, bu bölge de yine zayıf bir bölgedir. Yine bu fıtıklarda karın içi basınç artışı ile ilgilidir. Yaşlılarda daha sık görülür. Erkeklerde kadınlardan daha sık görülür.

Femoral  herni; Bacağa giden ana atar damar ve toplar damarın geçtiği kanaldaki (Canalis femoralis) zayıf bölgeden kaynaklanan fıtıklardır.

 

Kesi Yeri Fıtığı (İnsizyonel Herni)

Adından da anlaşıldığı gibi karın ameliyatlarından sonra kesi yerinde gelişen fıtıklardır. Ayaktayken, öksürmeyle veya ıkınmayla yara izinde şişme ve ağrı  olur.

 

Genel Tanı: Genellikle doktorun muayenesi tanı koymak için yeterlidir. Eğer muayenede belirgin bir bulgu yoksa ve fıtık şüphesi devam ediyorsa ultrason da istenebilir.

Vücut Kitle indeksi