: 0505 087 26 78

Metabolik cerrahi

Metabolik cerrahi
Obezitenin yaygınlaşması ile beraber Tip 2 diyabet hastalığı da dünya genelinde en büyük sağlık problemlerinden bir tanesi olmuştur. Tip 2 diyabet hastalığının tedavisi için bariatrik cerrahi işlemlerin uygulanması ilk olarak 1995 yılında porties ve arkadaşları tarafından gösterilmiş vücut kitle indeksi 35’in üzerinde olan hastalarda bariatrik cerrahi girişimler sonrasında Tip 2 diyabet hastalığının iyileşmesi ile ilgili güçlü kanıtlar ortaya konulmuştur,bariatrik cerrahi işlemlerden türetilen metabolik cerrahi ameliyatları Tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde vücut kitle indeksi 35 in altında olan obez ve fazla kilolu hastalara da uygulanması yönünde girişimler mevcuttur 2004 yılında Asya Kıtası’nda Lee ve arkadaşları yaptı.Ilk yayın sonrasında palyatif cerrahi işlemlerin metabolik sendromu tedavi ettiği gösterilmiştir Tip 2 diyabet hastalığı için uygulanacak metabolik cerrahi ile ilgili ilk randomize kontrollü çalışma yine Asya’dan yapılmış bu çalışma vücut kitle indeksi 35 in altında olan hastalarda gastrik Bypass ameliyatı ve laparoskopik sleeve gastrektomi ameliyatını karşılaştırılmış. Buna göre Tip 2 diyabetin remisyonda gastrik bypass sleeve gastrektomi ya göre daha efektif bir ameliyat olduğu gösterilmiş birçok randomize kontrollü çalışma da Tip 2 diyabet hastalığında uygulanacak metabolik cerrahi nin ilaç tedavisine göre üstünlüğünün çok daha fazla olduğunu göstermiştir ancak metabolik cerrahi nin sağlayacağı faydalar neticesinde mortalite ve morbidite iyi iç organ hasarına azaltmak hususunda uzun dönem sonuçlarını baz alan geniş çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.