fbpx

Tüp mide ameliyatında dikkat edilmesi gereken hususlar!

Obezite, başlangıçta gelişmiş ülkelerin sorunu olarak kabul edilirken, gelişmekte olan ülkelerde de gelir düzeylerinin artması, batı yaşam tarzının benimsenmesi, enerji alımı artarken enerji harcanmasının azalması ve nihayet kırsaldan kente göç olgusu ile birlikte, kaçınılmaz olmuştur. Sonuçta obezite prevalansı, dünyada Doğu-Batı veya zengin-yoksul toplum ayırımı gözetmeksizin, giderek artmaktadır. Günümüzde, önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra gelen ikinci önemli nedeni obezitedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) nün yayınladığı deklarasyonu’nda, modernizasyon ve ekonomik büyümenin, standartlarda artışa yol açarak obeziteyi küresel bir epidemi haline getirdiğini, 2002 yılında ise 21. yüzyılın en önemli sağlık sorunu olarak kalacağını bildirmiştir. .ABD’de yeni yapılan tahminler, nüfusun %30’unun obez olduğunu ve 2030 yılında pek çok eyalette obezite sıklığının %50’ye varacağını göstermektedir. Türkiye’de obezite prevalansının gelişmiş batı ülkelerinden aşağı kalmadığı, hatta son yapılan çalışmalarda Ortadoğu rakamlarına yaklaştığı anlaşılmaktadır. Türk erişkin toplumunda obezite prevalansı, özellikle kadınlarda %30 gibi kritik yüksek oranlara ulaşmıştır.

Obezitede cerrahi tedavi, diğer deyişle bariyatrik cerrahi, eskiye oranla daha çok tercih edilmektedir. Bunun sebepi gelişen teknoloji ile beraber ameliyatların laparoskopik yöntemle kapalı şekilde yapılması ve ameliyat süresinin kısalmasıdır.

Obezite ameliyatı olmayı düşünen hastaların en dikkat etmesi gereken en önemli husus bariyatrik cerrahi yapılan merkezde; hastaları operasyon öncesinde, operasyon sonrası erken dönemde ve daha sonra da uzun süreyle takip edebilecek, kısa ve uzun vadede gelişebilecek sorunları çözebilecek, deneyimli bir ekip bulunmasıdır. Bu ekipte, bariyatrik cerrahın yanı sıra, endokrinolog, bariyatrik cerrahi sonrası beslenme alanında uzmanlaşmış bir diyetisyen, psikiyatri uzmanı gerektiğinde  bir de psikolog bulunması uygun olur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir