fbpx

Obezite Ameliyatları Kime Yapılır?

Obezite Ameliyatları Kime Yapılır?

Obezite Ameliyatları Kime Yapılır?

Dünya genelinde kabul gören ve yenisi yürürlüğe girinceye kadar hem doktorları hem de hastaları büyük oranda bağlayan 1991 yılında NIH (National Institute of Health) ‘da alınan kararlara göre:

Obezite Ameliyatları bu kılavuza göre aşağıdaki kriterlere göre yapılabilmektedir:

1. VKİ (Vücut kitle indeksi) 40 kg/m2 ve üzerinde olanlara obezite ameliyatı yapılabilir
2. VKİ 35-40 kg/m2 arasında olup, obeziteye bağlı gelişmiş yandaş hastalıkların ortaya çıktığı hastalarda obezite ameliyatı yapılabilir;

o Tip-2 diyabet
o Hipertansiyon
o İskemik kalp hastalığı
o Uyku apne sendromu
o Karaciğer yağlanması
o Hiperlipidemi ve kolesterol yüksekliği

Bu kriterlerin yanısıra yapılacak olan değerlerlendirmede aşağıda ki kriterlere de uygunluk aranmaktadır;
1. Obezitenin uzun süreli olması (5 yıldan fazla)
2. Uzun süren Diyet ve yaşam tarzı değişikliklerine rağmen kilo vermeyi başaramamış olması
3. Hastaların ameliyat sonrasındaki sürece uyum sağlayabilecek mental yeterlilikte olması
4. Herhangi bir ilaç veya madde bağımlılığının olmaması.

Tüm bu kriterler dışında her hasta ayrı ayrı bütünsek olarak değerlendirilmeli yapılacak analiz ve değerlendirmede obezite hastalığının hastaya ne kadar zarar verdiği ve yine kiloya bağlı metabolik sendromun oluşup oluşmadığı da ortaya konulmalıdır. Bilimsel veriler ışığında ilgili doktorların da onayı da alındıktan sonra son güncel araştırmalar ve yayınların doğrultusunda eğer hasta obezite yüküne ciddi oranda maruz kaldı ise vücut kitle indeksi 30-35 arasında ki seçili hastalarda da ameliyat uygulanabilmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir