: 0505 087 26 78

Obezite ameliyatları kime yapılır?

Obezite diyabet, hipertansiyon ve inme gibi hastaların konforunu azaltan hastalıklara neden olan yaşam kalitesini ve ortalama yaşam süresini azaltan multifaktöriyel kronik bir hastalıktır. Obezitenin tedavisinde dünya genelinde bilinen en başarılı tedavi yöntemleri ameliyat yöntemleridir. Vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan veya vücut kitle indeksi 35’in üzerinde olup obeziteye bağlı gelişen yandaş hastalıklardan 2 tanesinin olması durumunda obezite cerrahisi yapılabilmektedir.